Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số :01/QĐ-TrMNSC 12/08/2015

QUYẾT ĐỊNH V/v Phân công và giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo...

Tải về
Số : …./QĐ-TrMNSC 14/08/2015

QUYẾT ĐỊNH V/v: Thành lập các tổ chuyên môn năm học 2015 -...

Tải về
QUYẾT ĐỊNH V/v : Bổ nhiệm Tổ trưởng,Tổ phó chuyên môn năm học 2015 - 2016 Số: / QĐ-TMNSC 14/08/2015

Quyết định bổ nhiệm

Tải về
17/QD-TRMNSC 27/08/2015

V/v thành lập ban chỉ đạo quản lý và vận hành Website...

Tải về
02./ QĐ-TMNSC 23/08/2014

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Tổ trưởng,Tổ phó chuyên môn năm học...

Tải về
01/QĐ - Tr MNSC 22/08/2014

QĐ Phan cong nhiem vu cho cac ban

Tải về
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015 12/09/2014

Kế hoac thực hiện năm học

Tải về
08/CĐ-MNSC 29/11/2013

ke hoach hoat dong cong doan

Tải về
123/mnsc 21/11/2013

giao an

Tải về
159 /PGDĐT 22/11/2013

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT...

Tải về
Kế hoach chuyên môn tháng 9 14/10/2013

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9

Tải về
Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường 14/10/2013

Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường

Tải về
QĐsố QĐ - trường MN Sơn Ca 14/10/2013

QĐ về việc thành lập ban giám khỏa hội thi giáo viên giỏi...

Tải về
QĐsố QĐ - trường MN Sơn Ca 06/09/2013

QĐ cho giáo viên soạn bài trên máy vi tính

Tải về
Quyết đinh số 19/ QD - MN 16/09/2013

Quyết định thành lập ban tin học

Tải về
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn trường 2013 - 2014 27/08/2013

Kế hoạch tháng 9 - 10

Tải về
Số 91/PGDĐT-CM 21/09/2013

V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 và UDCNTT&NCKH

Tải về
Số 15 /QĐ - MN 25/12/2013

V/v thành lập ban chỉ đạo quản lý và vận hành Website...

Tải về
Chuyên môn Trường 21/08/2013

V/v hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy

Tải về
Thông báo 02/08/2013

Thời khóa biều bồi dưỡng hè

Tải về